Rumunsko – Banát - návštěva našich krajanů

Města, Poznání

Termíny:
9.4. - 11.4. 2020


4500 Kč


1. den - Zelený čtvrtek - 9. 4.

Odjezd v 16.00h z parkoviště naproti Výstavišti v Českých Budějovicích, přejezd přes Rakousko, Maďarsko a Rumunsko do Srbska.


2. den – Velký pátek – 10. 4.

V ranních hodinách příjezd do Banátu do obce Bela Crkva. Snídaně v pekárně a prohlídka města. Přejezd autobusem do české vesničky Češko Selo – prohlídka místního muzea a školy. Oběd u Dunaje. Následuje veselení ve vsi Kruštice, kde se u večeře a domácí pálenky potkáme s místními Čechy. Pálenku a med je možno zakoupit i jako suvenýr domů. Ubytování v penzionu se snídaní.


3. den – Bílá sobota – 11.4.

Návštěva místního farmářského velikonočního trhu. Poté přejezd autobusem přes zastávku v supermarketu do rumunského Banátu do obce Svatá Helena. Ubytování v rodinách a procházka na vyhlídku na Dunaj. Později odpoledne společná prohlídka místní české školy a kostela. Následuje společné posezení v hospůdce. Večeře a nocleh v rodinách.


4. den – neděle Boží hod velikonoční – 12.4.

Přejezd do obce Gernik, procházka malebným údolí Petrových mlýnků a ke kalvárii, odpoledne prohlídka vsi, ukázka mletí obilí na vodním mlýnku, návštěva malého muzea s kroji, zemědělskými nástroji a kovárnou, velikonoční mše v kostele. Večer tradiční vesnická zábava s kapelou. Večeře a ubytování v penzionu.


5. den – Velikonoční pondělí – 13.4.

Po snídani návrat procházkou zpět do vesnice Svatá Helena (15 km) malebnou krajinou se svahy porostlými starými bukovými lesy. Cestou si můžeme ušetřit kroky díky koňským povozům, které nás budou doprovázet. Zájemci si mohou výlet prodloužit přes jeskyni Turecká díra a přes rokli u Kulhavé skály s prohlídkou jeskyně Vranovec. Po příchodu do Svaté Heleny nás čeká točené pivo a prohlídka místního hospodářství. Naučíme se podojit krávu a budeme svědky výroby domácího sýru. Možnost zakoupení místních domácích produktů – sýry, med, marmelády. Večer odjezd domů.


6. den – úterý – 14.4.

Návrat do Č. Budějovic v brzkých ranních hodinách.


Ubytování: v soukromí v česky mluvících rodinách ve vsi Svatá Helena a v penzionech v Bele Crkvi a v Gerniku


Strava: polopenze – domácí snídaně a večeře od pohostinných krajanů


Kontaktní osoba: Anna Ottová - info@ckkojan.cz nebo tel. +420 728 645 381


Cena zájezdu zahrnuje

  • doprava autobusem
  • 2x ubytování po chalupách u našich milých a pohostinných krajanů (1x ve vsi Sv. Helena a 1x v Gerniku) s polopenzí - domácí strava
  • místní přepravu do Rovenska
  • služby průvodce
  • pojištění léčebných výloh
  • pojištění CK proti úpadku