Itálie – Řím - barokní a antické památky

Města, Poznání, Relax

Termíny:
27.3. - 31.3. 2019, 1.6. - 5.6.2019


6500 Kč


Program zájezdu:


1. den - odjezd z Č. Budějovic v 16.00 h, noční přejezd Rakouska a severní Itálie


2. den – ranní příjezd do Říma. Následuje prohlídka města: Svatopetrské náměstí, Bazilika sv. Petra, třída Smíření, Andělský hrad, Andělský most, náměstí Navona, Martova pole, Panteon, kostel sv. Ignáce, fontána di Trevi, Španělské náměstí a schodiště, Benátské náměstí


3. den - prohlídka Třech fontán, kostela sv. Pavla za hradbami, kostela sv. Kříže Jeruzalémského (bývalý titulární kostel kardinála Vlka), Lateránské baziliky, katakomb sv. Kalista, Trapistického opatství, Kolosea, Fora Romana a Campa dei Friory, v případě zájmu pak můžete pokračovat sami prohlídkou nočního města


4. den - návštěva sbírek Vatikánského muzea a v odpoledních hodinách odjezd z Říma, cestou návštěva starobylého městečka Orvieta s katedrálou ze 13. století, která patří k nejkrásnějším v Itálii


5. den - návrat do Č. Budějovic v dopoledních hodinách

Cena zájezdu zahrnuje

  • doprava autobusem
  • ubytování v Centru pro české katolické poutníky Velehrad v centru Říma (www.velehrad.it)
  • polopenzi (2x)
  • služby průvodce
  • vícestránkové informační materiály
  • pojištění léčebných výloh
  • pojištění CK proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

  • vstupy (doporučená částka na vstupy cca 25 EUR)