Gruzie – To nejlepší z Gruzie - NOVINKA

Města, Hory, Poznání

Termíny:
31.7. - 10.8. 2022


35990 Kč


Program:
1. den - odlet z Prahy do Kutaisi, ubytování. Podle časových možností procházka městem.

2. den - ranní trh v Kutaisi, katedrála Bagrati (UNESCO), poté přejezd údolím řeky Inguri do horského regionu zvaného Svanetie, do nejkrásnější části Vysokého Kavkazu, zapsané pod UNESCO. Ubytování v kouzelném místě Mestia.

3. den - přesuneme se do Ušguli - shluk 4vesnic, údajně nejvýše položené obydlené místo v Evropě. Možnost navštívit etnografické muzeum a fakultativně se říčním údolím vydat na túru buď pěšky, nebo je možné si půjčit koně a dojít pod ledovec hory Schara, která je nejvyšší v Gruzii. (4 až 18 km/ ↑ 480 m/ ↓ 420 m/ 6 h).

4. den - přejezd do vesnice Mazeri, odtud pěšky túra říčním údolím řeky Dolra k největšímu gruzínskému vodopádu Šdugra pod ledovcem proslulé hory Ušba (10 km/ ↑ 430 m/ ↓ 360 m/ 4 h).

5. den - odjezd z hor do oblasti Mingrelie. Návštěva města Zugdidi - palác šlechtické rodiny Dadiani s botanickou zahradou. Přejezd a prohlídka krápníkové Prométheovy jeskyně. Odjezd na nocleh do Kutaisi.

6. den - přejezd do Gori a výstup na stejnojmennou pevnost s vyhlídkou na město, fakultativně Stalinovo muezum. Přejezd do hlavního města Tbilisi, dle času večerní procházka centrem, popř. fakultativně návštěva sirných lázní. Tradiční večeře – ochutnávka národních specialit (v Georgian House s gruzínskou hudbou a polyfonními zpěvy, zapsanými pod UNESCO).

7. den - prohlídka centra Tbilisi - pravoslavné kostely, moderní futuristická architektura - Most míru, pevnost Narikala, výhled od sochy Matky Gruzie, lanovka přes historickou část, individuálně možnost návštěvy sirných lázní.

8. den - odjezd do vinařství Khareba v proslulé vinařské oblasti Kachetie, komentova - ná prohlídka - výroba tradiční metodou quevri, možnost rychlokurzu vaření místních specialit, oběd tamtéž. Přesun do malebného řemeslnického městečka Signaghi, proslulého řemeslnou výrobou koberců a návštěva blízkého kláštera Bodbe, kde je pohřbena první křesťanská misionářka Gruzie Sv. Nino (místo má podle legendy kouzelnou moc).

9. den - přejezd ke královské citadele v Gremi, majestátní dominantě oblasti, prohlídka freskového kostela a obytné věže. Dále budeme pokračovat do Tsinandali, místa proslulého působením šlechtické rodiny Čavčavadze, návštěva letohrádku s vinným sklepem, ochutnávka tradičního quevri vína. Procházka nejlépe zachovaným historickým městem Gruzie a srdcem Kachetie centrem Telavi - čtvery městské hradby, socha krále Erakla II.

10. den - přejezd do duchovního centra Gruzie – Mcchety (UNESCO) - tržiště s gruzínskými výrobky, katerdála Sveticchoveli a chrám Samtavro. Vyjedeme navštívit prastarý mystický chrám na kopci Džvari, odkud je krásně vidět Mccheta nad soutokem řek. Poté prohlídka starověkého jeskynního města Uplisciche. Zastávka v monastýru v Ubisi, proslulému středověkou freskovou výzdobou a medem od místních mnichů.

11. den - odlet z Kutaisi do Prahy.


POZNÁMKA K CENĚ: 1lůžkový pokoj za příplatek 3000,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje

  • letecká doprava Praha – Kutaisi - Praha včetně všech tax a palivových příplatků
  • 10x ubytování v hotelu se snídaní
  • výlety a přeprava dle programu
  • 1x tradiční večeři v Tbilisi
  • český a gruzínský průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

  • cestovní pojištění
  • bakšišné
  • fakultativní výlety
  • vstupné