Španělsko – Katalánsko, Pyreneje a Barcelona

Města, Poznání, Hory

Termíny:
25.5. - 2.6. 2019, 31.5. - 9.6. 2019


10990 Kč


1.den – v poledních hodinách odjezd z Č. Budějovic přes Písek, Plzeň, (Praha za příplatek 250,- Kč), noční přejezd Německem a Francií.

2.den - příjezd na pobřeží Costa Brava, v odpoledních hodinách ubytování, volný program (možnost koupání), večeře.

3.den – po snídani celodenní výlet do Barcelony - prohlídka města: promenáda La Rambla, gotická čtvrť s katedrálou, průjezd bizarní architektonickou čtvrtí Eixample, Casa Batló, Casa Mila (La Pedrera), stavby A. Gaudího - Sagrada Familia, Guell park s pitoreskními stavbami. Návrat na ubytování, večeře.

4.den – snídaně, výlet na nejvýznamnější poutní místo Katalánska - horský klášter Montserrat - prohlídka interiéru, procházka po skalách. Návštěva vinného sklepa - komentovaná prohlídka. Návrat na ubytování, možnost koupání, večeře.

5.den – snídaně, odjezd do Girony, města s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, kouzelnými středověkými hradbami a krásnými románskými kostely (katedrála s věží Karla Velikého, románské kostely San Pere de Galligants a Sant Nicolau, židovská čtvrť, středověké hradby). Odjezd do Besalú (UNESCO), nádherné středověké město s románskými kostely Sant Vicenc a Sant Pere, pozůstatek benediktinského kláštera se zachovalou lázní mikve, opevněný most přes řeku Fluviá. Návrat na ubytování, večeře.

6.den – snídaně, výlet do Pyrenejí. Jízda autobusem do Ribes de Freser, odtud úzkou soutěskou stoupání zubačkou do horského střediska Nuria (2.000 m), pěší turistika - sestup do Querallbs, odtud zubačkou do Ribes. Cestou zpět zastávka u slavného románského kláštera v Ripollu. Večeře.

7.den – snídaně, odjezd do Blanes, návštěva nejkrásnější botanické zahrady Costa Bravy Jardí Botanic Marimurtra založené roku 1928 se 7000 druhy středozemních a tropických rostlin, afrických sukulentů. Z Blanes fakultativně odjezd lodí do Tossa de Mar, jednoho z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa Brava. Výhledy na divoké skalnaté pobřeží. Zpět autobusem. Večeře.

8.den – snídaně, odjezd do Figueras, návštěva muzea Salvadora Dalího. Zastávka ve středověkém městečku Castello d‘ Empúrias. Prohlídka přímořského městečka Cadaques, které si oblíbilo mnoho umělců, návrat na ubytování, večeře.

9.den – snídaně, možnost koupání. Odpoledne odjezd. Noční přejezd přes Francii a Německo do ČR.

10.den – příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách

* ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 28.1.2019 – 700,- Kč, do 25.2.2019 – 300,- Kč.
Cena zájezdu pro děti do 11,99let je 8.990,- Kč.

Doporučené kapesné na vstupy a lodě cca 70€

Cena zájezdu zahrnuje

  • doprava autobusem
  • ubytování (7x)
  • služby průvodce